Serdecznie witamy w serwisie Przychodni Lekarskiej ,,Żaczek".

Nasza placówka rozpoczęła działalność w 1998 roku. Zapraszamy Państwa do nowej siedziby, w centrum Siedlec przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 18. Duży parking,posadowienie na parterze budynku oraz podjazdy zapewniają dogodny dostęp dla pacjentów,w tym niepełnosprawnych. W niewielkiej odległości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej linii 3 i 4.

Przychodnia świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach:

- otolaryngologii

-audiologii

-endokrynologii

-logopedii.


W Ośrodku Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Słuchu i Mowy zapewniamy profesjonalną, kompleksową opiekę:


-surdopedagoga,

-surdologopedy,

-psychologa.
Zapewniamy Państwu szeroką ofertę usług medycznych:

- kompleksowe badania słuchu:

 • audiometria tonalna,
 • audiometria mowy,
 • audiometria impedancyjna/tympanometria,
 • otoemisja akustyczna


 • -endoskopia uszu ,nosogardła i krtani

  -dobór i serwis aparatów słuchowych

  -inhalacje z użyciem inhalatora pneumatycznego AMSA/wysiękowe zapalenia uszu, przewlekłe zapalenia zatok , zapalenia górnych dróg oddechowych/

  -badania USG/pełny zakres/

  -biopsje tarczycy

  -zabiegi skleroterapii

  -konsultacje dietetyka.  Specjalizujemy się w terapii zaburzeń słuchu i mowy dzieci oraz zaburzeń centralnych funkcji słuchowych APD. Prowadzimy diagnozę zaburzeń APD oraz terapię w oparciu o Metodę Neuroflow –Aktywny Trening Słuchowy.

  Prowadzimy świadczenia wizyt refundowanych z NFZ oraz w ramach wizyt prywatnych.


  Zapisy do specjalistów w ramach refundacji NFZ prowadzimy w oparciu o przedstawione aktualne skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty, według ustalonej kolejki. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie pod nr. tel. 25 644 01 72 lub za pośrednictwem innych osób w rejestracji w przychodni.


  Świadczenia prywatne realizowane w Przychodni Lekarskiej Żaczek:

  Prowadzimy diagnozę Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD


  Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder - APD) Słyszenie jest wynikiem tysięcy lat ewolucji ukierunkowanej na uzyskanie informacji o otaczającym nas środowisku i efektywnym komunikowaniu się za pomocą mowy. Ucho ma za zadanie przekazać możliwie pełną informację o otaczającym świecie dźwięków, a zadaniem mózgu jest odpowiednie jej przetworzenie i zinterpretowanie. Możemy więc powiedzieć, że słyszymy mózgiem, a ucho jest ważną ale tylko częścią układu słuchowego.Podczas słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów, których ważnym elementem jest czynnik czasu. Prawidłowa percepcja czasu i kolejności zdarzeń akustycznych jest fundamentem dobrego rozumienia mowy. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego. Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

  Lokalizacja źródła dźwięku

  Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy

  Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych

  Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego

  Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej

  Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie)

  Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD to jedna z przyczyn trudności w uczeniu się dzieci

  Podstawowe znaczenie dla skutecznej nauki i przyswajania wiedzy kanałem słuchowym mają wymienione wyższe umiejętności (funkcje) słuchowe. Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym. W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3% do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci.
  30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu

  Charakterystyczne jest, że częstość występowania zaburzeń APD jest dwukrotnie większa u chłopców. Badania wskazują, że około 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce (ang. learning disability) ma objawy centralnych zaburzeń słuchu, a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania.

  Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu APD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD), specyficzne trudności w nauce oraz dysleksja.

  W ramch programu Diagnoza APD:


  Prowadzimy bezpłatne szkolenia informacyjne dla rodziców.

  Przesiewowe badania słuchu.

  Bezpłatne konsultacje.  NEUROFLOW Aktywny Trening słuchowy


  Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi aburzeniami słuchu), oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na naszej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.

  Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka.


  Jest jedną z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Terapia składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.


  W Przychodni Lekarskiej Żaczek działają gabinety prywatne, zapisy pod nr. tel 25 644 01 72:  Gabinet Reumatologiczny

  lek.med Tomasz Bocianowski specjalista chorób wewnętrznych , specjalista reumatolog

  Gabinet Chirurgiczny

  lek. med Jarosław Olszewski specjalista chirurgii ogólnej i skleroterapii

  Gabinet Dietetyczny „Zdrowsi w 90 dni”

  Karina Janas dietetyk kliniczny
  zapisy pod tel. 697 141 105

  Gabinet Pediatryczny

  lek.Iwona Daniluk spec. pediatra

  Gabinet Ortopedyczny

  lek. Andrzej Mydlak spec.ortopeda traumatolog

  Gabinet Urologiczny

  lek. Joanna Orzełowska, chirurg, spec. urolog

  Pracownia USG

  lek. Marzena Skolimowska-Rzewuska spec. chirurgii ogólnej, spec. chirurgii onkologicznej,
  certyfikowany ultrasonografista

  Gabinet Endokrynologiczny

  lek.med. Mariusz Żaczek spec.chorób wewnętrznych,specjalista endokrynolog

  Gabinet Laryngologiczny

  lek.med. Zofia Żaczek otolaryngolog,spec.audiolog

  Informacja o cenniku.


  Cennik porad lekarskich, badań diagnostycznych, zabiegów oraz opłat za xero dokumentacji medycznej dostępny jest w rejsetracji pod nr. tel. 25 644 01 72.